Thời gian thi công cáp quang VNPT

Thời gian thi công cáp quang VNPT tại Hà Nội
1.Đối với cá nhân
- Thời gian thi công từ 07 – 10 ngày ( không tính thứ 7 và CN )
2. Đối với Doanh nghiệp
a) Khách hàng thường: là những khách hàng mới đăng ký sử dụng các dịch vụ của VNPT ( bao gồm: Vinaphone trả sau, điện thoại cố định, internet megavnn và các dịch vụ khác của VNPT ) với hóa đơn cước hàng tháng dưới 1 triệu đồng
- Thời gian thi công giống khách hàng cá nhân
b) Khách hàng lớn: là những khách hàng mới đăng ký sử dụng các dịch vụ của VNPT ( bao gồm: Vinaphone trả sau, điện thoại cố định, internet ADSL MegaVNN, và các dịch vụ khác của VNPT ) với hóa đơn cước hàng tháng trên 1 triệu đồng
- Thời gian thi công: 05 –07 ngày
Thời gian thi công cáp quang VNPT tại HCM
1.Đối với cá nhân
- Thời gian thi công từ 7-10 ngày ( không tính thứ 7 và CN )
2. Đối với Doanh nghiệp
a) Khách hàng thường: là những khách hàng mới đăng ký sử dụng các dịch vụ của VNPT ( bao gồm: Vinaphone trả sau, điện thoại cố định, internet megavnn và các dịch vụ khác của VNPT ) với hóa đơn cước hàng tháng dưới 1 triệu đồng
- Thời gian thi công giống khách hàng cá nhân
b) Khách hàng lớn: là những khách hàng mới đăng ký sử dụng các dịch vụ của VNPT ( bao gồm: Vinaphone trả sau, điện thoại cố định, internet ADSL MegaVNN, và các dịch vụ khác của VNPT ) với hóa đơn cước hàng tháng trên 1 triệu đồng
- Thời gian thi công: 5 – 7 ngày

HỖ TRỢ
HOTLINE ĐĂNG KÝ
Hà Nội & Hồ Chí Minh
Mr.Tuấn: 0989.683.623
Mr.Long: 0974.675.183 Mr.Hữu: 0915.438.183
Báo Hỏng Mạng VNPT
Hà Nội: 0435.800.126
TPHCM: 08.800.126