Skip MenuAdslvnpt»Tin tức adsl vnpt»Mytv VNPT ban hành gói cước tích hợp các dịch vụ viễn thông

Mytv VNPT ban hành gói cước tích hợp các dịch vụ viễn thông

Mytv vnpt tich hop dich vu vien thong

MyTv VNPT ban hành gói cước tích hợp các dịch vụ viễn thông

Cập nhật, 15/4/2010

Hôm nay, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chính thức ban hành các gói cước tích hợp các dịch vụ viễn thông:

- Các gói cước tích hợp giữa dịch vụ Internet với dịch vụ truyền hình. Cho phép khách hàng truy cập Internet và xem truyền hình không giới hạn.

- Các gói cước tích hợp giữa dịch vụ Internet với dịch vụ thoại và truyền hình. Cho phép khách hàng truy cập Internet, xem truyền hình không giới hạn và sử dụng dịch vụ điện thoại cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) thực hiện cuộc gọi nội hạt, liên tỉnh PSTN và 171 (của VNPT) với thời gian gọi không hạn chế.

Mytv vnpt

Đây là cơ hội để các khách hàng của VNPT được sử dụng nhiều dịch vụ của 1 nhà cung cấp với mức cước hợp lý:

1. Gói 2 dịch vụ (Double Play)

a. Gói dịch vụ:

Tên gói

Mức cước (VNĐ)

Mô tả

Mega MyTV1

299.000

-Truy cập Internet không giới hạn với gói Mega Easy

- Sử dụng dịch vụ MyTV (Full Option hoặc Full Option HD)

Mega MyTV2

379.000

- Truy cập Internet không giới hạn với gói Mega Family

- Sử dụng dịch vụ MyTV (Full Option hoặc Full Option HD)

 

ADSL VNPT

b. Điều kiện sử dụng:

  Thuê bao là cá nhân/ hộ gia đình sử dụng đồng thời dịch vụ Mega Easy hoặc Mega Family và MyTV trên cùng một đường dây xDSL.

2. Gói 2 dịch vụ (Triple Play)

a. Gói dịch vụ:

Tên gói

Mức cước (VNĐ)

Mô tả

Mega MyTV3

339.000

- Truy cập Internet không giới hạn với gói Mega Easy

- Sử dụng dịch vụ MyTV (Full Option hoặc Full Option HD)

- Sử dụng dịch vụ điện thoại cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) thực hiện cuộc gọi nội hạt, liên tỉnh PSTN và 171 (của VNPT) với thời gian gọi không hạn chế

- Giảm 50% cước gọi từ thuê bao điện thoại cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) tới các thuê bao di động VNP, VMS tính cước theo quy định hiện hành.

- Giá gói đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.

Mega MyTV4

429.000

- Truy cập Internet không giới hạn với gói Mega Family.

- Sử dụng dịch vụ MyTV (Full Option hoặc Full Option HD)

- Sử dụng dịch vụ điện thoại cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) thực hiện cuộc gọi nội hạt, liên tỉnh PSTN và 171 (của VNPT) với thời gian không hạn chế.

- Giảm 50% cước gọi từ thuê bao điện thoại cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) tới các thuê bao di động VNP, VMS (bao gồm cả trả trước và trả sau).

-Đối với các cuộc gọi từ thuê bao cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) đi quốc tế, tới các đầu số 1800,1900, gọi di động các mạng khác ngoài VNP, VMS tính cước theo quy định hiện hành.

- Giá gói đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định

b. Điều kiện sử dụng.

- Thuê bao là cá nhân/hộ gia đình sử dụng đồng thời 3 dịch vụ là Mega Easy hoặc Mega Family, MyTV và điện thoại cố định của VNPT (vô tuyến hoặc hữu tuyến).

- Đối với trường hợp khách hàng sử dụng điện thoại cố định hữu tuyến thì phải sử dụng đồng thời 3 dịch vụ trên cùng đường dây xDSL.


Tags:_____________________________________________________________________________


«
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
»